Pracovné ponuky
V prípade záujmu o nižšie uvedené pracovné pozície nás prosím kontaktujte:
p. Študencová, personálne oddelenie
tel.: 055/7271338
mobil: 0911 058 010

Počet pracovných ponúk: 2

Pozícia: pomocná kuchárka
Náplň práce: príprava - prvotné čistenie a príprava surovín na tepelné spracovanie za účelom prípravy jedál, umývanie riadu v priebehu prípravy a po skončení výdaja jedál
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 866 €/mesiac
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), vyučená kuchárka, prax min. 1 rok, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: kuchárka
Náplň práce: príprava - prvotné čistenie a príprava surovín na tepelné spracovanie za účelom prípravy jedál, umývanie riadu v priebehu prípravy a po skončení výdaja jedál
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 1000 €/mesiac
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), vyučená kuchárka, rekvalifikačný kurz kuchár, prax min. 1 rok, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: elektromechanik
Náplň práce: oprava el. strojov a zariadení výrobných liniek v konzervárenskej prevádzke v Obišovciach
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 1050 €/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: KP Obišovce
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), odbor: elektrikár, platný §21 vyhlášky pre prácu elektrikára, prax min. 1 - 2 roky, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: účtovníčka saldokonta
Náplň práce: spracovanie a párovanie saldokonta, spájanie záznamov saldokonta, spracovanie kompenzácií pohľadávok a záväzkov
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 470 EUR/mes., skrátený prac. čas na 20 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: júl 2022
Požiadavky: vzdelanie: ÚSO s maturitou, znalosť PC, Word, Excel, výhodou znalosť práce v programoch Softip Profit, prax min. 3 roky práce v účtovníctve, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných, dôchodcov, resp. na materskej dovolenke
Pozícia: vodič motorového vozidla
Náplň práce: zabezpečuje rozvoz a prepravu tovaru, obalov a surovín k odberateľovi, resp. od dodávateľov
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 1250 EUR/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: máj 2024
Požiadavky: vzdelanie: min. ÚSO, prax min. 1-2 roky, vodičské oprávnenie platné pre skupinu E, lekárske psychologické vyšetrenie, karta vodiča, kvalifikačná karta vodiča, výpis z RT, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: automechanik
Náplň práce: zabezpečuje všetky opravy a kontroly technického stavu a údržbu nákladných motorových vozidiel a VZV
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 1050 €/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (vyučný list), odbor: doprava, prax. min. 1 rok, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: vodič VZV
Náplň práce: vykladanie, nakladanie tovaru, hotových výrobkov
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 1000 EUR/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (vyučný list), ÚSO, prax min. 1 rok, platný preukaz vodiča VZV, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: Upratovačka
Náplň práce: upratovanie administratívnej budovy, soc. zariadení a šatní
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 623 EUR/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (vyučný list), ÚSO, prax min. 1 rok, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných, občan so ZPS, dôchodcov
Pozícia: brigádnik
Náplň práce: pomocné práce vo výrobných priestoroch
Druh pracovného pomeru: dohoda
Ponúkaný plat: 4,597 €/hod.
Miesto práce: Textilná 6, Košice; konzervárenská prevádzka Obišovce
Termín nástupu: február 2024
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných, študentov, dôchodcov
 
 
 
Pozícia: robotník v potrav. priemysle + pomocný údržbár
Náplň práce: dodržiavanie technologických postupov na pracovisku, využívanie výrobnej kapacity strojov
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 897 €/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), ÚSO, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných
Pozícia: robotník v potrav. priemysle
Náplň práce: dodržiavanie technologických postupov na pracovisku, využívanie výrobnej kapacity strojov
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva
Ponúkaný plat: 866 €/mes., 37,5 hod./týždenne
Miesto práce: Textilná 6, Košice
Termín nástupu: ihneď
Požiadavky: vzdelanie: min. OU (výučný list), ÚSO, platný zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve
Vhodné pre: nezamestnaných