Stravovanie

Aktuálny jedálny lístok môžete nájsť aj na našej webovej stránke: obed.frucona.sk.

 

Poskytujeme možnosť stravovania a rozvoz stravy. Rozvoz stravy sa realizuje len na základe uzatvorenej zmluvy a na vopred dohodnutý počet stravných jednotiek (minimálne 6 obedov na 1  miesto určenia).

Dodacie podmienky:

Odberné miesto je Textilná 6, Košice, kde sa nachádza kuchyňa aj jedáleň. Podľa požiadavky zabezpečujeme rozvoz stravy vlastným vozidlom. Strava je pripravovaná v sortimente troch hlavných jedál, polievky a nápoja. Objednávky je potrebné urobiť deň vopred na odbernom mieste označením stravného lístka, alebo telefonicky. 

      

Jedálny lístok je odberateľovi k dispozícii od piatku na nasledujúci týždeň.

Cenové podmienky platné od 1.7.2022:

Obed s nápojom bez dopravy 3,65 € s DPH
Obed bez nápoja a dopravou do 7 km 3,65 € s DPH

Pri doprave obedov do väčšej vzdialenosti ako 7 km od sídla kuchyne je doprava podľa individuálnej kalkulácie v zmysle Zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

Výdaj stravy 

Výdaj stravy na rozvoz je od: 10:00 hod. Výdaj stravy v jedálni je v čase: 11:00 hod. - 12:30 hod.

Platobné podmienky

Stravné lístky je možné zakúpiť v pokladni vždy v pracovný deň, v čase od 8:00 do 13:00.

Informácie

Bližšie informácie a telefonické objednávky v pracovných dňoch od 6:00 hod do 14:00 hod na tel. čísle 055/72 713 25.