Profil firmy

Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. je výrobná a obchodná spoločnosť ktorej história siaha až do začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia.

S rozrastajúcim mestom Košice sa zvyšoval aj dopyt po liehovinách a preto v roku 1972 bol vybudovaný celkom nový závod, ktorý okrem výroby liehovín zahŕňal aj prevádzky na výrobu Pepsi-coly a ostatných nealkoholických nápojov. Tieto nápoje sa distribuovali po celej Československej republike. V novom závode bola vybudovaná aj nová kapustáreň na výrobu kvasenej kapusty, ktorá slúži dodnes. Spoločnosť mala prevádzku aj v Obišovciach, kde bola sústredená výroba konzervárenských produktov a pálenica na ovocné destiláty, ktoré tvorí základ najlepších druhov liehovín spoločnosti a prevádzku na výrobu octu.

Súčasná akciová spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. vznikla v roku 1995 a odvtedy sa neustále modernizuje a zdokonaľuje. Spoločnosť nadviazala na výrobu štátneho podniku, pričom dovtedajšia výroba (liehovín, kvasenej kapusty, konzervárenských výrobkov, octu) bola rozšírená o Tetra Pakové linky na 1 l a 0,25 l balenie štiav a nápojov, ako aj o balenia sýtených nealkoholických nápojov bolo rozšírené okrem skla 1 l a 0,33 l do fliaš PET 1,5 l a 0,5 l.

Spoločnosť je úspešne etablovaná v celej nezávislej obchodnej sieti a tiež vo väčšine domácich aj zahraničných obchodných systémoch pôsobiacich na slovenskom trhu a zároveň pre niektoré obchodné systémy vyrába a dodáva aj ich vlastné privátne značky. S výrobkami spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. je možné sa stretnúť aj na zahraničných trhoch, hlavne v Českej republike.

Výrobky spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. patria medzi významné značky a udržiavajú si popredné miesto na slovenskom trhu. Všetky výrobky spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. sa vyznačujú vysokou kvalitou.