Profil firmy

Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. je výrobná a obchodná spoločnosť ktorej história siaha až do začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia.

S rozrastajúcim mestom Košice sa zvyšoval aj dopyt po liehovinách a preto v roku 1972 bol vybudovaný celkom nový závod, ktorý okrem výroby liehovín zahŕňal aj prevádzky na výrobu Pepsi-coly a ostatných nealkoholických nápojov. Tieto nápoje sa distribuovali po celej Československej republike. V novom závode bola vybudovaná aj nová kapustáreň na výrobu kvasenej kapusty, ktorá slúži dodnes. Spoločnosť mala prevádzku aj v Obišovciach, kde bola sústredená výroba konzervárenských produktov a pálenica na ovocné destiláty, ktoré tvorí základ najlepších druhov liehovín spoločnosti a prevádzku na výrobu octu.

Súčasná akciová spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. vznikla v roku 1995 a odvtedy sa neustále modernizuje a zdokonaľuje. Spoločnosť nadviazala na výrobu štátneho podniku, pričom dovtedajšia výroba (liehovín, kvasenej kapusty, konzervárenských výrobkov, octu) bola rozšírená o Tetra Pakové linky na 1 l a 0,25 l balenie štiav a nápojov, ako aj o balenia sýtených nealkoholických nápojov bolo rozšírené okrem skla 1 l a 0,33 l do fliaš PET 1,5 l a 0,5 l.

Spoločnosť je úspešne etablovaná v celej nezávislej obchodnej sieti a tiež vo väčšine domácich aj zahraničných obchodných systémoch pôsobiacich na slovenskom trhu a zároveň pre niektoré obchodné systémy vyrába a dodáva aj ich vlastné privátne značky. S výrobkami spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. je možné sa stretnúť aj na zahraničných trhoch, hlavne v Českej republike.

Výrobky spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. patria medzi významné značky a udržiavajú si popredné miesto na slovenskom trhu. Všetky výrobky spoločnosti FRUCONA Košice, a.s. sa vyznačujú vysokou kvalitou.

Predaj výrobkov zabezpečuje spoločnosť FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o.

Certifikáty

Spoločnosť FRUCONA Košice, a.s. spĺňa aj náročné podmienky EÚ. Od roku 2003 je držiteľom certifikátov kvality ISO. Certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 sú garanciou toho, že celý proces riadenia a výroby spĺňa všetky prísne normy. Od roku 2003 je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.